ဗဟိုရ္စည္ ေဆးရံုမွ ေႏြးေထြးလိွုက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါသည္

ဗဟိုရ္စည္ေဆးရံုကို (၁၉၉၄) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး “လူသားအားလံုး က်န္းမာေစခ်င္သည့္ ဗဟိုရ္စည္ (Health for All) ” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဗဟိုရ္စည္ေဆးရံုသည္ ခုတင္ (၁၈၀) ေဆးရံုျဖစ္ၿပီး လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ၀ါးတန္းလမ္းေထာင့္ရွိ ဗဟိုစည္ရ္ အိမ္ယာ၀င္းအတြင္း တည္ရွိပါသည္။ ၀ါးတန္းလမ္းဘက္မွ ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ ေပၚတီကိုေအာက္တြင္ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ေလ့က်င့္သင္ႀကားထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ခရီးဦးႀကိဳျပဳပါသည္။ လူနာအား ကူ၍တြဲကာ OPD(ျပင္ပလူနာ) ျပသမည့္သူဆိုလွ်င္ ဘယ္ဘက္အေဆာက္အဦး (Building B) သို႔သြားရန္ ၊ ေဆးရံုတက္မည့္ လူနာျဖစ္ပါက ညာဘက္အေဆာက္အဦး (Building-A) သို႔သြားရန္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ ညႊန္ျပေပးပါသည္။ကားေမာင္းသူကို အဆင္ေျပစြာ ယာဥ္ရပ္နားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
ဘယ္ဘက္အေဆာက္ဦး (Building-B) ၀င္၀င္ခ်င္းတြင္ ဧည့္ႀကိဳဌာန (Reception) ရွိပါသည္။မည္သည့္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပသလိုသည္ကိုေျပာ၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။မိမိေတြ႕ဆံုလို္ေသာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ရွိ /မရွိ ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရွိသည္တိို႔ကို ေမးျမန္း၍ ဘြတ္ကင္(Booking) ယူႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္ႀကိဳဆက္၍ ဘြတ္ကင္ယူသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ မိမိေတြ႔ဆံုလိုေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးရွိပါက ဆရာ၀န္ႀကီးရွိရာ အထပ္သို႔ ညႊန္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိအလိုရွိရာအထပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ မိမိေတြ႔ဆံုလိုေသာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ာ၏ ေနရာကို ညႊန္ျပေပးကာ ၎အခန္းေရွ႕ရွိ နားေနထိုင္ခံုမ်ားတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာထိုင္၍ မိမိ၏အလွည့္ကို ေစာင့္ႏိုင္ပါသည္။ ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္း သက္ေသာင့္သက္သာရွိေနေစရန္ ေလေအးေပးစက္မ်ားကို အလံုအေလာက္တပ္ဆင္ထားသည့္ အျပင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖြင့္ျပထားပါသည္။ အလြယ္တကူ အေပါ့အပါးသြားႏိုင္ေစရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား အထပ္တိုင္းတြင္ ပါရွိ္ပါသည္။
မိမိအလွည့္ကို သက္ေသာင့္သက္သာ ေစာင့္ဆိုင္းရင္း မိမိနာမည္ေခၚေသာအခါ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအခန္းအတြင္းသို႔ ၀င္၍ ျပသႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးေသာအခါ လူနာမွတ္တမ္းစာအုပ္ကိုယူကာ စမ္းသပ္ခန္းအတြင္းမွထြက္ၿပီး ေငြသြင္းေကာင္တာသို႔ သြားရပါသည္။ က်သင့္ေငြရွင္းပီးေသာအခါ ေဆးဆိုင္သို႔သြား၍ ညႊန္းၾကားထားသည့္ေဆးမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ေဆးေသာက္ပံုေသာက္နည္းမ်ားကို အတိအက် သြန္သင္ရွင္းျပပါသည္။ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါက နမူနာယူသည့္ေနရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေပးၿပီး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေခတ္မီစက္သစ္ႀကီးမ်ားကို အသံုးၿပဳကာ တိက်ေသခ်ာေသာ အေျဖထုတ္ေပးပါသည္။ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ျပသရမည့္ ရက္ခ်ိန္းယူၿပီးေသာအခါ ကားရပ္ထားေသာေနရာသို႔ ျပန္လည္လိုက္ပို႔ပါသည္။
ျပင္ပလူနာဌာနႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ (Building A) ေျမညီထပ္တြင္ ေရးေပၚဌာနရွိပါသည္။ အေရးေပၚဌာနသည္ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာလူနာမ်ားအား အတြင္းလူနာအျဖစ္မတင္မီ အေရးေပၚကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေသာဌာနျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚဌာနတြင္ ျပသ၍ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆးရံုတက္ရန္လိုပါက လူနာ(သို႔မဟုတ္) လူနာရွင္အား (Building A)ေျမညီထပ္ရွိ ေဆးရံုတက္ လူနာမွတ္ပံုဌာန (Admission Service Department) သို႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး လူနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရပါသည္။
အဆိုပါဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဗဟိုရ္စည္ေဆးရံု၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ ေဆးရံု၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ရွင္းလင္းေျပာျပပါသည္။ လူနာရွင္မ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေဆးရံုတက္စဥ္ ကုန္က်မည့္ အၾကမ္းဖ်င္းကုန္က်စရိတ္ ၊ ခြဲစိတ္မႈခံယူရမည့္ လူနာမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းေပးပါသည္။ ၿပီးလွ်င္လူနာမ်ားအား အခန္းရွိရာသို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အထပ္တိုင္းရွိ ေကာင္တာတိုင္းတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား ၊ သူနာျပဳမ်ားကို ထားရွိၿပီး အတြင္းလူနာအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ယူ ကုသမႈေပးႏိုင္ရန္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္မ်ား (Specialist AS) ကိုလည္း (၂၄)နာရီပတ္လံုး တာ၀န္ခ်ထားပါသည္။
လူနာရွင္မိသားစုသည္ လူနာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ပူပန္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ၊ ေဆး၀ယ္ျခင္း ၊ေဆးထိုးျခင္း ၊ ေဆးကုသမႈေပးျခင္း အစရွိသည့္ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို တာ၀န္က်ဆရာ၀န္ ၊ သူနာျပဳမ်ားမွ (၂၄)နာရီ ပတ္လံုး အလွည့္က် ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပါသည္။ လူနာ၏ေဘးတြင္ အနီးကပ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ အထူးသူနာျပဳမ်ားလည္း ေခၚယူႏိုင္ပါသည္။ စနစ္တက် စမ္းသပ္ကုသမႈၿပီး၍ ေဆးရံုးဆင္းခြင့္ ရရွိေသာအခါ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ ျပန္လည္ျပသရန္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ ညႊန္ၾကားပါက ရက္ခ်ိန္းယူေပးျခင္း ၊ မွီ၀ဲရမည့္ ေဆး၀ါးမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း ၊ ေဆာင္ရန္ ေရွင္ရန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပေပးျခင္း ၊ အၾကံျပဳစာမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ လက္ခံျခင္း ၊ လူနာမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားအား ေဆးရံုးမဆင္းမွီ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ လုိက္လံေမးျမန္း၍ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ သက္ဆို္င္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက အစအဆံုး လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။