M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), Dr.Med.Sc (Hepatology)

တနင်္လာ မှ သောကြာ – နံနက် (၇:၃၀) နာရီ