M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), MRCP (UK), Dr.Med.Sc
(Neurology)
တနင်္လာ၊ ‌သောကြာ – နံနက် (၈) နာရီ