M.B.,B.s,Ph.D (Dermatology) (Japan) M.R.C.P (UK)

အင်္ဂါ၊ သောကြာ − ညနေ (၄) နာရီ