B.D.S, M.D.Sc, F.I.C.C.D.E,

Dr.Med.Sc(Maxillo-Facial & Oral Surgery)

Cert in Maxillo-Facial Surgery (Germany)

တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ−ညနေ (၄)နာရီ