M.B.,B.S (Ortho), Dr.Med.Sc (Ortho), F.I.C.S
ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ(အရိုး)ဆေး−၂
(Professor Emeritus)
ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ(အရိုး)ဆေးမန်း
(Honorary Professor)
တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ−နံနက် (၈:၃၀)နာရီ