M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), MRCP (UK), Dr.Med.Sc (Gen Med)

တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး – ညနေ (၄:၀၀)နာရီ