M.B.,B.S (YGN), M.Med.Sc (Orth), Dr.Med.Sc (Orth)

ဗုဒ္ဓဟူး – ညနေ (၄) နာရီ

တနင်္ဂနွေ – ညနေ (၅) နာရီ