ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံကြီး၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများအားလုံးကို နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်များပေးခြင်ဖြင့် နှစ်သစ်ကူးပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲအခန်းအနားကိုပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

“လူသားအားလုံးကျန်းမာစေချင်သည်ဗဟိုရ်စည်”