ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 12, 2024

ပြည်ထောင်စုနေ့

ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 4, 2024

World Cancer Day

ဇန်နဝါရီ 28, 2024

World Leprosy Day-2024