ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံကြီးတွင် ဌာနအလိုက်ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးစေရန်အတွက်  CME, CNE ပွဲများကိုအပတ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏အရည်အသွေးများကို ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြှင့်တင်ပေးနေပါသည်။