ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများအားလုံးမွေးနေပွဲများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဆေးရုံရှိဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမှ ဦးဆောင်ကာ မွေးလအလိုက် မွေးနေ့ပွဲများကို ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

“ လူသားအားလုံးကျန်းမာစေချင်သည်ဗဟိုရ်စည်”