အများလက်ခံသည့် နိုင်ငံတကာအဆင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနတစ်ခုဖြစ်စေရန်။ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအသုံးပြုကာအရည်အသွေးမြင့် စမ်းသပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန်။ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုပြည်ပဆေးပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်။နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောလုပ်ငန်းပုံစံဖြင့် ပူးပေါင်းပြီးဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံ၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုမြင့်တင်ရန်။