M.B.,B.S, M.Med.Sc (Ob & Gy),

Dr.Med.Sc (Reproductive Health)

တနင်္ဂနွေ − နေ့လည် (၁) နာရီ