M.B.B.S, M.Med.Sc (Surgery), F.R.C.S (Edin)
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး – နံနက် (၈) နာရီ