M.B.B.S, M.Med.Sc (Surgery), F.R.C.S (Edin)

ကြာသပတေး – နံနက် (၈) နာရီ