M.B.,B.S, M.Med.Sc, M.R.C.P (UK), F.R.C.P (Edin)

ကြာသပတေး – နေ့လည် (၂) နာရီ